Καινή Διαθήκη

Β΄ Πετρου 2:8 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

διότι μὲ ὅσα ἔβλεπε καὶ μὲ ὅσα ἄκουε κάθε ἡμέραν αὐτὸς ὁ δίκαιος, κατοικῶν μεταξύ των, ἐβασανίζετο ἡ δικαία του ψυχὴ ἀπὸ τὰς παρανόμους πράξεις των.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Πετρου 2

Θέα Β΄ Πετρου 2:8 σε αυτό το πλαίσιο