Καινή Διαθήκη

Β΄ Πετρου 1:21 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Διότι δὲν ἔγινε ποτὲ προφητεία διὰ θελήματος ἀνθρώπου, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον κινούμενοι ἐμίλησαν ἅγιοι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Πετρου 1

Θέα Β΄ Πετρου 1:21 σε αυτό το πλαίσιο