Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψισ Ιωαννου 22:2 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Εἰς τὸ μέσον τῆς πλατείας της, καὶ ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος τοῦ ποταμοῦ καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο, ὑπῆρχε δένδρον ζωῆς, τὸ ὁποῖον κάνει καρποὺς δώδεκα φορές, μίαν κάθε μῆνα, καὶ τὰ φύλλα τοῦ δένδρου χρησιμεύουν πρὸς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψισ Ιωαννου 22

Θέα Αποκαλυψισ Ιωαννου 22:2 σε αυτό το πλαίσιο