Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψισ Ιωαννου 22:1 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ὕστερα μοῦ ἔδειξε τὸν ποταμὸν τοῦ νεροῦ τῆς ζωῆς, ποὺ ἔλαμπε σὰν κρύσταλλο καὶ ὁ ὁποῖος ἐπήγαζε ἀπὸ τὸν θρόνον τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἀρνίου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψισ Ιωαννου 22

Θέα Αποκαλυψισ Ιωαννου 22:1 σε αυτό το πλαίσιο