Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψισ Ιωαννου 17:3 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Καὶ μὲ ἔφερε ἐν ἐκστάσει εἰς ἔρημον. Καὶ εἶδα γυναῖκα νὰ κάθεται ἐπάνω σὲ θηρίον κόκκινο, τὸ ὁποῖον ἦτο γεμᾶτο ἀπὸ βλάσφημα ὀνόματα καὶ εἶχε ἑπτὰ κεφάλια καὶ δέκα κέρατα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψισ Ιωαννου 17

Θέα Αποκαλυψισ Ιωαννου 17:3 σε αυτό το πλαίσιο