Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 6:7 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Δὲν ἐφέραμε τίποτε εἰς τὸν κόσμον καὶ εἶναι φανερὸν ὅτι δὲν μποροῦμε οὔτε νὰ πάρωμε τίποτε μαζί μας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 6

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 6:7 σε αυτό το πλαίσιο