Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 6:6 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἡ εὐσέβεια εἶναι, πραγματικά, πηγὴ κέρδους, ὅταν ἀρκῆται κανεὶς σ᾽ ἐκεῖνα ποὺ ἔχει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 6

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 6:6 σε αυτό το πλαίσιο