Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 2:6 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

διότι περιέχεται εἰς μίαν γραφήν, Ἰδού, θέτω εἰς τὴν Σιὼν ἕνα λίθον ἀκρογωνιαῖον, διαλεχτόν, πολύτιμον, καὶ ἐκεῖνος ποὺ πιστεύει εἰς αὐτὸν δὲν θὰ ντροπιασθῇ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 2

Θέα Α΄ Πετρου 2:6 σε αυτό το πλαίσιο