Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 5:17 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Κάθε ἀδικία εἶναι ἁμαρτία καὶ ὑπάρχει ἁμαρτία ἡ ὁποία δὲν εἶναι θανάσιμη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 5

Θέα Α΄ Ιωαννου 5:17 σε αυτό το πλαίσιο