Καινή Διαθήκη

Πραξεισ Αποστολων 24:13 Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΓΚΡΙΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (NTPT)

οὔτε παραστῆσαι δύνανται περὶ ὧν νῦν κατηγοροῦσί μου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πραξεισ Αποστολων 24

Θέα Πραξεισ Αποστολων 24:13 σε αυτό το πλαίσιο