Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ζαχαριασ 8:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

έτσι πάλι θέλησα κατά τις ημέρες αυτές να αγαθοποιήσω την Iερουσαλήμ, και τον οίκο Iούδα· να μη φοβάστε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ζαχαριασ 8

Θέα Ζαχαριασ 8:15 σε αυτό το πλαίσιο