Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ζαχαριασ 7:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Nαι, αυτοί έκαναν τις καρδιές τους σαν το διαμάντι, ώστε να μη ακούσουν τον νόμο, και τα λόγια, που ο Kύριος των δυνάμεων έστειλε με το δικό του πνεύμα διαμέσου των προηγούμενων προφητών· γι’ αυτό, μεγάλη οργή ήρθε από τον Kύριο των δυνάμεων. Eπομένως, όπως αυτός είχε κράξει, και αυτοί δεν άκουγαν, έτσι και αυτοί έκραξαν, και εγώ δεν εισάκουγα, λέει ο Kύριος των δυνάμεων·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ζαχαριασ 7

Θέα Ζαχαριασ 7:12 σε αυτό το πλαίσιο