Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ζαχαριασ 6:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Nαι, αυτός θα κτίσει τον ναό τού Kυρίου· και αυτός θα πάρει τη δόξα, και θα καθήσει, και θα διοικήσει επάνω στον θρόνο του· και θα είναι ιερέας επάνω στον θρόνο του· και ανάμεσα στους δύο αυτούς θα είναι βουλή ειρήνης.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ζαχαριασ 6

Θέα Ζαχαριασ 6:13 σε αυτό το πλαίσιο