Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ζαχαριασ 5:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι είπε: Aυτή είναι η ασέβεια. Kαι την έρριξε στο μέσον τού εφά· και έρριξε το μολυβένιο ζύγι επάνω στο στόμιό του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ζαχαριασ 5

Θέα Ζαχαριασ 5:8 σε αυτό το πλαίσιο