Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ζαχαριασ 5:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι μου είπε: Για να οικοδομήσουν γι’ αυτό οίκο στη γη Σενναάρ· και θα στηριχθεί, και θα μπει εκεί μέσα επάνω στη βάση του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ζαχαριασ 5

Θέα Ζαχαριασ 5:11 σε αυτό το πλαίσιο