Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ζαχαριασ 3:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, πρόσεξε, η πέτρα που έβαλα μπροστά από τον Iησού, επάνω σ’ αυτή τη μία πέτρα υπάρχουν επτά μάτια· δες, εγώ θα χαράξω το χάραγμά του, λέει ο Kύριος των δυνάμεων, και θα εξαλείψω την ανομία εκείνης τής γης μέσα σε μία ημέρα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ζαχαριασ 3

Θέα Ζαχαριασ 3:9 σε αυτό το πλαίσιο