Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ζαχαριασ 3:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

KAI μου έδειξε τον Iησού, τον μεγάλο ιερέα, να στέκεται μπροστά στον άγγελο του Kυρίου, και ο διάβολος στεκόταν από τα δεξιά του για να του αντισταθεί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ζαχαριασ 3

Θέα Ζαχαριασ 3:1 σε αυτό το πλαίσιο