Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ζαχαριασ 2:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, έτσι λέει ο Kύριος των δυνάμεων: Ύστερα από τη δόξα με έστειλε στα έθνη, που σας λεηλάτησαν· επειδή, όποιος αγγίζει εσάς, αγγίζει την κόρη τού ματιού του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ζαχαριασ 2

Θέα Ζαχαριασ 2:8 σε αυτό το πλαίσιο