Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ζαχαριασ 2:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

επειδή, εγώ, λέει ο Kύριος, θα είμαι σ’ αυτή τείχος φωτιάς ολόγυρα, και θα είμαι για δόξα ανάμεσά της.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ζαχαριασ 2

Θέα Ζαχαριασ 2:5 σε αυτό το πλαίσιο