Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ζαχαριασ 12:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

όλες οι οικογένειες που εναπέμειναν, κάθε οικογένεια για τον εαυτό της, και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ζαχαριασ 12

Θέα Ζαχαριασ 12:14 σε αυτό το πλαίσιο