Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ζαχαριασ 12:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει μεγάλο πένθος στην Iερουσαλήμ, όπως το πένθος τού Aδαδριμμών στην πεδιάδα Mεγιδδών.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ζαχαριασ 12

Θέα Ζαχαριασ 12:11 σε αυτό το πλαίσιο