Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ζαχαριασ 11:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tότε, είπα: Δεν θα σας ποιμαίνω· αυτό που πεθαίνει, ας πεθαίνει· και το χαμένο, ας χάνεται, και αυτά που έχουν εναπομείνει, ας τρώνε κάθε ένα τη σάρκα τού πλησίον του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ζαχαριασ 11

Θέα Ζαχαριασ 11:9 σε αυτό το πλαίσιο