Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ζαχαριασ 10:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

NA ZHTATE από τον Kύριο βροχή, κατά τον καιρό τής όψιμης βροχής· και ο Kύριος θα κάνει αστραπές, και θα δώσει σ’ αυτούς βροχές δυνατές, σε κάθε έναν, βοτάνη στο χωράφι.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ζαχαριασ 10

Θέα Ζαχαριασ 10:1 σε αυτό το πλαίσιο