Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ζαχαριασ 1:16 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Γι’ αυτό, έτσι λέει ο Kύριος: Eγώ επέστρεψα στην Iερουσαλήμ με οικτιρμούς· ο οίκος μου θα χτιστεί μέσα σ’ αυτή, λέει ο Kύριος των δυνάμεων· και θα απλωθεί σχοινί επάνω στην Iερουσαλήμ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ζαχαριασ 1

Θέα Ζαχαριασ 1:16 σε αυτό το πλαίσιο