Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ζαχαριασ 1:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ο Kύριος απάντησε στον άγγελο, που μιλούσε μαζί μου, λόγια καλά, λόγια παρηγορητικά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ζαχαριασ 1

Θέα Ζαχαριασ 1:13 σε αυτό το πλαίσιο