Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 6:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι σαν στίφη από ληστές που παραμονεύουν άνθρωπο, ο σύλλογος των ιερέων έτσι φονεύουν μέσα στον δρόμο μέχρι τη Συχέμ· επειδή, έπραξαν αισχρά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 6

Θέα Ωσηε 6:9 σε αυτό το πλαίσιο