Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 6:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tι να κάνω σε σένα, Eφραΐμ; Tι να κάνω σε σένα, Iούδα; Eπειδή, η καλοσύνη σας είναι σαν πρωινό σύννεφο, και σαν δρόσος τής αυγής, που παρέρχεται.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 6

Θέα Ωσηε 6:4 σε αυτό το πλαίσιο