Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 6:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι για σένα, Iούδα, διορίστηκε θερισμός, όταν εγώ επιστρέφω την αιχμαλωσία τού λαού μου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 6

Θέα Ωσηε 6:11 σε αυτό το πλαίσιο