Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 5:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Φέρθηκαν άπιστα προς τον Kύριο· επειδή, γέννησαν ξένα παιδιά· τώρα, μάλιστα, ένας μήνας θα καταφάει αυτούς και τις κληρονομιές τους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 5

Θέα Ωσηε 5:7 σε αυτό το πλαίσιο