Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 5:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαταδυναστεύτηκε ο Eφραΐμ, συντρίφτηκε μέσα στην κρίση, επειδή πήγε θεληματικά ύστερα από πρόσταγμα·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 5

Θέα Ωσηε 5:11 σε αυτό το πλαίσιο