Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 4:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tρώνε τις αμαρτίες τού λαού μου, και έχουν την ψυχή τους προσηλωμένη στην ανομία τους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 4

Θέα Ωσηε 4:8 σε αυτό το πλαίσιο