Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 4:16 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, ο Iσραήλ αποσκίρτησε σαν δαμάλι που αποσκιρτάει· τώρα, θα τους ποιμάνει ο Kύριος, σαν αρνιά σε πλατύ τόπο.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 4

Θέα Ωσηε 4:16 σε αυτό το πλαίσιο