Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 3:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ύστερα απ’ αυτά οι γιοι τού Iσραήλ θα επιστρέψουν, και θα ζητήσουν τον Kύριο τον Θεό τους, και τον Δαβίδ τον βασιλιά τους· και θα φοβούνται τον Kύριο και την αγαθότητά του στις έσχατες ημέρες.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 3

Θέα Ωσηε 3:5 σε αυτό το πλαίσιο