Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 14:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Ποιος είναι σοφός, και θα τα καταλάβει αυτά; Συνετός, και θα τα γνωρίσει; Eπειδή, ευθείς είναι οι δρόμοι τού Kυρίου, και οι δίκαιοι θα περπατούν μέσα σ' αυτούς· ενώ, οι παραβάτες θα πέσουν μέσα σ’ αυτούς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 14

Θέα Ωσηε 14:9 σε αυτό το πλαίσιο