Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 14:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

IΣPAHΛ, επίστρεψε στον Kύριο τον Θεό σου, επειδή με την ανομία σου έπεσες.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 14

Θέα Ωσηε 14:1 σε αυτό το πλαίσιο