Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 13:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Σύμφωνα με τις βοσκές τους, έτσι χόρτασαν· χόρτασαν, και υψώθηκε η καρδιά τους· γι’ αυτό με λησμόνησαν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 13

Θέα Ωσηε 13:6 σε αυτό το πλαίσιο