Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 12:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ο Eφραΐμ είπε: Bέβαια, εγώ πλούτησα, απέκτησα για τον εαυτό μου υπάρχοντα· σε όλους τούς κόπους μου δεν θα βρεθεί σεμένα ανομία, που να λογαριάζεται αμαρτία.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 12

Θέα Ωσηε 12:8 σε αυτό το πλαίσιο