Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 12:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Στην κοιλιά έπιασε τη φτέρνα τού αδελφού του, και στην ανδρική του ηλικία ενίσχυσε προς τον Θεό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 12

Θέα Ωσηε 12:3 σε αυτό το πλαίσιο