Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 11:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Δεν θα επιστρέψει στη γη τής Aιγύπτου, αλλά ο Aσσύριος θα είναι βασιλιάς του, επειδή δεν θέλησαν να επιστραφούν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 11

Θέα Ωσηε 11:5 σε αυτό το πλαίσιο