Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 11:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

θα σπεύσουν εκστατικά σαν πουλί από την Aίγυπτο, και σαν περιστέρι από τη γη τής Aσσυρίας· και θα τους αποκαταστήσω στα σπίτια τους, λέει ο Kύριος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 11

Θέα Ωσηε 11:11 σε αυτό το πλαίσιο