Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 10:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Mίλησαν λόγια, κάνοντας όρκους με ψεύτικο τρόπο, ενώ έκαναν συνθήκη· γι’ αυτό, η καταδίκη θα εκβλαστήσει σαν το κώνειο στα αυλάκια τού χωραφιού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 10

Θέα Ωσηε 10:4 σε αυτό το πλαίσιο