Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Σοφονιασ 3:18 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Θα συγκεντρώσω τούς λυπημένους για τις επίσημες γιορτές, αυτούς που είναι από σένα, στους οποίους ο ονειδισμός ήταν βάρος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Σοφονιασ 3

Θέα Σοφονιασ 3:18 σε αυτό το πλαίσιο