Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Σοφονιασ 2:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Άκουσα τους ονειδισμούς τού Mωάβ, και τις ύβρεις τών γιων Aμμών,με τους οποίους ονείδιζαν τον λαό μου, και κόμπαζαν ενάντια στα όριά του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Σοφονιασ 2

Θέα Σοφονιασ 2:8 σε αυτό το πλαίσιο