Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Σοφονιασ 2:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

O Kύριος θα είναι τρομερός εναντίον τους· επειδή, θα εξολοθρεύσει όλους τούς θεούς τής γης·και θα τον προσκυνήσουν, κάθε ένας από τον τόπο του, όλα τα νησιά των εθνών.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Σοφονιασ 2

Θέα Σοφονιασ 2:11 σε αυτό το πλαίσιο