Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Σοφονιασ 2:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aυτό θα γίνει σ’ αυτούς εξαιτίας της υπερηφάνειάς τους, επειδή ονείδισαν και κόμπασαν ενάντια στον λαό τού Kυρίου των δυνάμεων.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Σοφονιασ 2

Θέα Σοφονιασ 2:10 σε αυτό το πλαίσιο