Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Σοφονιασ 1:18 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aλλ’ ούτε το ασήμι τους ούτε το χρυσάφι τους θα μπορέσει να τους λυτρώσει κατά την ημέρα τής οργής τού Kυρίου· και ολόκληρη η γη θα καταναλωθεί από τη φωτιά τού ζήλου του·επειδή, θα κάνει συντέλεια, μάλιστα γρήγορη, επάνω σε όλους εκείνους που κατοικούν τη γη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Σοφονιασ 1

Θέα Σοφονιασ 1:18 σε αυτό το πλαίσιο