Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Σοφονιασ 1:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι θα καταθλίψω τους ανθρώπους, και θα περπατούν σαν τυφλοί, επειδή αμάρτησαν στον Kύριο·και το αίμα τους θα διαχυθεί σαν σκόνη, και οι σάρκες τους σαν κοπριά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Σοφονιασ 1

Θέα Σοφονιασ 1:17 σε αυτό το πλαίσιο