Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Σοφονιασ 1:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Oλολύξτε, οι κάτοικοι της Mακτές, επειδή ολόκληρος ο εμπορικός λαός εξολοθρεύτηκε· όλοι όσοι φέρνουν ασήμι κατακόπηκαν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Σοφονιασ 1

Θέα Σοφονιασ 1:11 σε αυτό το πλαίσιο