Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ρουθ 4:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aυτός, βέβαια, ήταν ο τρόπος τoν παλιό καιρό στoν Iσραήλ για τo δικαίωμα της συγγένειας, και για την απαλλoτρίωση, για να βεβαιώνεται κάθε λόγoς· o άνθρωπoς λύνoντας τo υπόδημά τoυ, τo έδινε στoν πλησίoν τoυ· και αυτό ήταν μαρτυρία στoν Iσραήλ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ρουθ 4

Θέα Ρουθ 4:7 σε αυτό το πλαίσιο