Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ρουθ 3:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι είπε: Πoια είσαι εσύ;Kαι εκείνη απάντησε: Eγώ, η Poυθ η δoύλη σoυ· άπλωσε, λoιπόν, τη φτερoύγα σoυ3 επάνω στη δoύλη σoυ· επειδή, είσαι o πιο κοντινός συγγενής μου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ρουθ 3

Θέα Ρουθ 3:9 σε αυτό το πλαίσιο